Nabízíme

Obvyklý postup spolupráce mezi námi a našim klientem:

Kontakt se zákazníkem první rámcové vyjasnění jeho potřeb
cílem tohoto kroku je porovnat potřeby zákazníka s našimi kompetencemi

Detailní vyjasnění potřeb zákazníka
probíhá obvykle formou návštěvy u zákazníka. Cílem je jasná technická a obchodní specifikace požadovaných výrobků a služeb.

Definování rozsahu spolupráce
výsledkem kroku je definovaný rozsah spolupráce mezi CZ SYNERGY a zákazníkem

Vytvoření poptávky
tento krok realizuje zákazník sestavením konkrétní poptávky

Vyhledání vhodných potencionálních dodavatelů
CZ SYNERGY na základě získaných informací o potřebách zákazníka a konkrétní poptávky vytypuje a osloví potencionáloní dodavatele.

Vytvoření nabídek
CZ SYNERGY přehledně zpracuje a předloží nabídky jednotlivých potencionálních dodavatelů.

Rozhodnutí o dodavateli zkušebních zakázek a vystavení zkušebních objednávek
realizuje zákazník na základě předložených nabídek.

Zajištění realizace první zkušební objednávky
CZ SYNERGY zajistí přenos technických a obchodních požadavků

Vyhodnocení kvality a termínů
Realizuje zákazník na základě první dodávky

Zpětná vazba dodavateli
CZ SYNERGY informuje na základě vyhodnocení zákazníka dodavatele a sjedná nápravná a preventivní opatření k odstranění případných nedostatků

Zajištění auditu
V případě, že zákazník požaduje provedení zákaznického auditu, CZ SYNERGY zajistí asistenci během auditu nebo případně provede audit sám a výsledky podstoupí zákazníkovi.

Zajištění sériových dodávek
CZ SYNERGY je připraveno i po navázání spolupráce zákazníka a dodavatele dále poskytovat podporu a servis především při komunikaci, řešení technických a obchodních záležitostí a případném dalším rozvoji spolupráce.

Kontakt

CZ SYNERGY:

Ing. Miroslav Štrauf
Zálešná III/2622
760 01 Zlín
Česká Republika

Kontaktní osoba:

Miroslav Štrauf
E-mail: strauf@cz-synergy.cz
GSM: +420 777 711 020
DIČ: CZ6103271691

Naše zásady:

  • Kvalita
  • Flexibilita
  • Odpovědnost